VF_MPolanski_02_020_3f_RGB_crop2.jpg

Morgane Polanski, Vanity Fair